Triệu chuông thường được trồng vào chậu hoặc giỏ treo

hoa-trieu-chuong-2

vị trí ứng dụng của hoa triệu chuông

Triệu chuông thường được trồng vào chậu hoặc giỏ treo