Home » Cây thiết mộc lan gốc » cay-thiet-moc-lan-goc-05
Cây thiết mộc lan

cay-thiet-moc-lan-goc-05

Cây thiết mộc lan đẹp

Cũng không nên bỏ quá nhiều và quá gần gốc( cách khoảng 10 cm). Đối với thiết mộc lan không cần lo sâu bệnh vì điều này hầu như không sảy ra.

Leave a Reply