Home » Tag Archives: Đặc điểm ngoại hình của cây trầu bà lá xẻ.

Tag Archives: Đặc điểm ngoại hình của cây trầu bà lá xẻ.

Cây trầu bà lá xẻ- Cách nhân giống và chăm sóc.

Cây trầu bà

Cây trầu bà lá xẻ là một phần nhỏ của cây trầu bà. Từ tên gọi ta cũng có thể phần nào đoán ra được ngoại hình đặc trưng của nó. Lá cây có những đường xẻ ngang theo gân lá tọa vẻ đẹp uyển chuyển cho cây.           Cây trầu bà lá xẻ- Cách nhân giống và chăm sóc. ...

Read More »